Условия за ползване

I. Общи условия

I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Смарт Инвестор" ЕООД, ЕИК: 202509471, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. "Черни връх" 175 и лицата-ползватели на услугите на сайта.

2. Настоящите Общи условия, в тяхната цялост или части от тях, се прилагат винаги и във всички случаи, когато между „Смарт Инвестор” ЕООД и физическо и/или юридическо лице, се осъществи контакт по повод предоставянето на информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти /покупко-продажба, отдаване под наем и наемане/.

3. fsbo.bg е сайт за обяви в областта на пазарите, свързани с недвижими имоти. fsbo.bg е собственост на "Смарт Инвестор" ЕООД. В настоящите Общи условия "Смарт Инвестор" ЕООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие - сайта fsbo.bg.

4. Всяко лице, което е заредило на браузъра си fsbo.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия. В случай, че лицето не желае да използва услугите на fsbo.bg, да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

5. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Смарт Инвестор" ЕООД, с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

6. "Смарт Инвестор" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от момента на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

7. Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на сайта fsbo.bg и "Смарт Инвестор" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

1.     Посещавайки fsbo.bg и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години. fsbo.bg не носи отговорност в случай на ползване на Услугите на лице, което не отговаря на посоченото ограничение за възраст.

2.     Регистрацията е безплатна.

3.     Регистрацията на физическо лице се извършва лично, като не се допуска регистрация от името на други лица. При регистрация на физическо лице, се изисква информация като: име, мобилен телефон и имейл, посочени в регистрационната форма. При регистрацията на физическо лице е нужно да потвърдите вашия e-mail адрес чрез въвеждане на код. Потвърждаването става чрез получаване на код за верификация и въвеждането му в регистрационната форма. 

4.     Регистрацията на юридическо лице изисква да бъде попълнена информация като:име на фирма, мобилен телефон, имейл, Булстат и друга информация, посочена в регистрационната форма. При регистрацията на юридическо лице е нужно да потвърдите вашия e-mail адрес чрез въвеждане на код. Потвърждаването става чрез получаване на код за верификация и въвеждането му в регистрационната форма. 

5.     Един мобилен телефонен номер може да бъде регистриран еднократно в системата на сайта fsbo.bg.

6.     При регистрацията на юридическо лице се извършва проверка и верификация на вашия булстат номер. 

7.     Ние използваме  личните Ви данни, само по начина, предвиден в нашата „Политика за поверителност“.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. С натискането на бутона „Регистрация“, Вие като физическо лице или Вие като юридическото лице, което представлявате, извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате.

2. Вие приемате, че електронните изявления към fsbo.bg и електронните изявления от  fsbo.bg към Вас се считат за подписани с електронен подпис, имащ силата на саморъчен такъв.

3. Във връзка с предоставените услуги е необходима комуникация между Вас и fsbo.bg посредством електронна поща.  Съгласно чл.5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с приемането на тези Условия, Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявление от fsbo.bg  в електронна форма, във връзка с настоящия договор и Услугите в сайта.

IV. ОБЯВИ

1. Обяви могат да публикуват всички физически и юридически лица на територията на Р. България, които са навършили 18г. и са собственици или надлежно упълномощени лица, които желаят да сключат единична сделка за недвижим имот, намиращ се на територията на Р. България.

2.Забранено е публикуването на обяви от хора, които сключват такива сделки по занятие – агенции за недвиждими имоти, брокери или посредници, предлагащи услугите си срещу комисионна за купувача и продавача на недвиждими имоти. Всички ползватели и потребители на сайта fsbo.bg, нямат право да използват информацията от сайта с цел финансово облагодетелстване и нямат право да изискват никакви такси и/или комисионни от трети лица.

3. Всяка обява следва да съдържа информация само за един имот. Изключение правят обявите, публикувани от юридически лица, които са собственици на имоти или техните законни представители в категория „Нови сгради”.

4. Категориите обяви в сайта са както следва: „Обикновена“, „Голд (Gold)“ или „Силвър (Silver)“ и обява „ Нова сграда“ в категория „Нови Сгради“.

5.Всяка „Обикновена“ обява, публикувана от физическо или юридическо лице, е ограничена от срок за присъствие в сайта от 7 календарни дни. След изтичането на съответния срок, потребителят трябва да обнови обявата, за да се продължи нейното присъствие в сайта. Обновяването е безплатно и се извършва чрез профила на потребителя, не по-рано от  72 часа преди изтичането на определения срок. Не важи за промотирана обява от тип „Голд (Gold)“ или „Силвър (Silver)“.

6. Срещу допълнително заплащане обявите могат да бъдат промотирани като получат статут „Голд (Gold)“ или „Силвър (Silver)“. Промотираните обяви са ограничени от срок за присъствие в сайта от 7 календарни дни. Промотираните платени обяви могат да бъдат обновени или да им бъде удължен срока на действие по всяко време срещу съответното заплащане. Промотираните обяви ползват определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в fsbo.bg.

7. Физическите лица имат право да публикуват максимум 2бр. безплатни „обикновени“ активни обяви в сайта fsbo.bg. Повече от 2бр. „обикновени“ активни обяви, могат да бъдат публикувани само срещу заплащане на допълнителен пакет за „обикновени“ обяви.

8. Юридическите лица имат право да публикуват максимум 5бр. безплатни „обикновени“ активни обяви в сайта fsbo.bg. Повече от 5бр. „обикновени“ активни обяви, могат да бъдат публикувани само срещу заплащане на допълнителен пакет за „обикновени“ обяви.

9. Закупуването на допълнителни пакети увеличават броя на активните „обикновени“ обяви. Пакетите за публикуване на допълнителни „обикновени“ обяви, са валидни за срок от седем календарни дни. Закупуването и удължаването на допълнителен пакет може да бъде осъществено по всяко време от профила на потребителя.

10. След изтичане на срока на действие на допълнителния пакет, всички допълнителни „обикновени“ обяви, надвишаващи безплатния лимит, ще бъдат автоматично деактивирани. Видими в сайта остават само последните публикувани/обновени от позволения брой безплатни „обикновени“ обяви. Периода на действие на допълнителния пакет се увеличава чрез допълнително заплащане от профила на потребителя. Удължаването на периода е валидно само за срока на действие, но не и броя на активните обяви.

11.Юридическите лица имат право да публикуват 1бр. безплатна обява в категорията  „Нови сгради“, която е ограничена от срок на присъствие 30 календарни дни. Повече от 1бр. обяви в категорията „Нови Сгради“, могат да бъдат публикувани само срещу допълнително заплащане.

12.Физическите лица нямат право да публикуват обяви в категорията „Нови Сгради“.

13. Всяка една обява ще бъде видима на страницата на fsbo.bg след одобрение на администратор на fsbo.bg.

14. Всеки потребител може да публикува само една обява за един конкретен имот. Не се допуска публикуването на дублиращи обяви. Всяка дублираща обява ще бъде блокирана от администратор на fsbo.bg. Обявата ще бъде блокирана и премахната от сайта, независимо дали е промотирана и е заплатена сума за нея, без право на компенсация.

15. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за публикуване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото да блокират обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание. Може да се публикува само информация, която се отнася конкретно за обявения имот.

16. Сайтът fsbo.bg има право по всяко време да блокира и да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в fsbo.bg.

17.Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от регистриран ползвател на услугите на fsbo.bg. След проверка, fsbo.bg има право да включи докладваната обява в черен списък на обявите и тя да бъде блокирана или изтрита. Ако обявата е промотирана, сумата за промотиране на обявата не се възстановява. 

18. "Смарт Инвестор" ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация и не нарушава Общите условия на сайта.

19. Fsbo.bg си запазва правото да налага ограничения относно всички регистрирани профили на потребители и техните обяви без ограничения, в случаите, когато са в нарушение на Условията за ползване на сайта. 

20. Всяка обява се управлява през индивидуален интерфейс, достъпен чрез парола. Промяната на статут се отразява в съответния час на деня, в който е извършена. 

21.Статусът на обява, може да е: „активна“ /видима за потребителите на сайта/, „неактивна“ /обявите стават неактивни след изтичане на срока им на действие според статуса/, „чакаща одобрение“ /обява, която чака одобрение от администратор на fsbo.bg за да стане видима в сайта/, „ блокирана“ /обява блокирана  от администратор/, „архивирана“ / всяка обява може да бъде архивирана от потребителя/, изтрита" /всяка обява може да бъде изтрита от потребителя/, чернова" /при достигнат лимит от активни обикновени обяви/.

22.Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита чрез профила на потребителя. Редактиране на обявата не променя нейния статут, но поражда действие на публикуване и изисква отново одобрение на адинистратор.

23.Действията от профила на потребителя обновяване/промотиране, архивирай и изтрий  се извършват незабавно (on-line). Изтрита обява не може да бъде възстановена.

24.Неактивните обяви за период над 730 календарни дни се изтриват автоматично от сайта, независимо от какъв профил са били публикувани.

25. Всяка безплатна или платена обява, публикувана в сайта fsbo.bg e видима за всеки един посетител на сайта.

26. При публикуване на обява чрез fsbo.bg, съдържанието не трябва да съдържа обидни и/или дискриминационни квалификации. Подобно поведение не се толерира от fsbo.bg. Профилите на потребителите пренебрегващи това условие, може да бъдат блокирани и изтрити, без право на повторно активиране.

27. Потребителят се задължава да поддържа актуална информацията за публикуваните от него обяви за недвижими имоти, както и да отстрани обявата при продажба или отдаване под наем на имота.

28. Потребителят се задължава да използва в полето „Снимки на имота“ в обявата, единствено за снимки на съответния имот. Не се допуска качването на самостоятелни лога и други изображение, несвързани с конкретния имот.

29. Потребителят се задължава да използва в полето „Видео на имота“ в обявата, единствено за видео на съответния имот. Не се допуска качването на самостоятелни лога и други изображение, несвързани с конкретния имот.

30. При добавяне на обява в полето „Описание“ потребителят няма право да публикува лична информация  за контакт и/или информация с цел реклама на трето лице, за такава информация се считат телефонен номер, и-мейл, адрес, наименование на фирма, лого и др. Сайтът fsbo.bg запазва правото си, по своя преценка и по всяко време да редактира, блокира или изтрие такова съдържание.

31.Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

V. АГЕНЦИИ

1. Агенциите за недвижими имоти и лицата извършващи сделки с недвижими имоти по занятие нямат право да създават профили и да публикуват обяви в fsbo.bg.

2.  Сайтът fsbo.bg има право да деактивира и изтрива регистрация на профили, за които има основателни съмнения, че са свързани с лица, работещи за/с агенции за недвижими имоти, брокери, посредници и/или други лица с цел облагодетелстване и получаване на такси и/или комисионни при сделки с недвижими имоти и др., тъй като са в нарушение на Общите условия на сайта.  

3.  Администраторите на сайта fsbo.bg имат право да изтрият обява, за която имат основателни съмнения, че е свързана с лица, работещи със/за агенции за недвижими имоти, брокери, посредници, лица, получаващи комисионни при сделка с недвижими имоти и др. 

VI. ПЛАЩАНИЯ

1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта fsbo.bg от физически и юридически лица се извършват чрез ePay.bg, EasyPay или банков превод.

2. Цените на услугите се обявяват на сайта fsbo.bg. 

3. Неусвоените суми за платени услуги, предоставяни от fsbo.bg, не се възстановяват.

4. Платени суми не се възстановяват.

VII. Блокиране/ Изтриване/Закриване на профил

1.     Вашият профил може да бъде изтрит в следните случаи:

1.1.  По всяко време, от профила Ви в сайта.

1.2.  При дълъг период на неизползване на профила (12 месеца).

1.3.  При съмнения за нарушаване от Ваша страна на общите Условия и/или на други условия, предвидени в сайта fsbo.bg или в закона.

1.4.  В други случаи, по преценка на fsbo.bg, с предварително предизвестие.

1.5.  При изтриване на профил, данните, съхранявани в сайта се изтриват. 

2.     Вашият профил може да бъде блокиран в следните случаи:

2.1.  При съмнения за нарушаване от Ваша страна на общите Условия или на други условия, предвидени в сайта fsbo.bg или в закона.

2.2.  В други случаи, по преценка на fsbo.bg, с предварително предизвестие.